Newyddion

News pane

Eitem newyddion ar yr Adroddiad Cydraddoldeb

21 Rhag 2017 - 2:28yp

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

 

Y gwaith paratoi tuag at ddatganoli cyllidol yn 'mynd yn dda' er gwaethaf rhai heriau

20 Rhag 2017 - 12:18yp

Mae angen cymryd camau o hyd i ddarparu systemau treth ar amser, meddai'r Archwilydd Cyffredinol 

Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Ond mae lle i wella'r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac i'r sector Llywodraeth Leol yn benodol ateb yr her sy'n gysylltiedig â dyddiadau cau cynharach. 

Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  a Archwilydd Cyffredinol Cymru

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i lofnodi rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

15 Rhag 2017 - 1:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth heddiw

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

12 Rhag 2017 - 4:51yp

Ar Hydref 19, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yr ail Gynhadledd Hyfforddai Cyllid - Dyfodol Diamod 2017

A yw'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn cyflawni dros Gymru?

30 Tach 2017 - 12:30yb

Er bod y gwariant trwy'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) ar gynnydd, nid yw wedi datblygu mor gyflym â'r disgwyl, gan godi pryderon ynghylch ei ariannu a'i arbedion llai na'r disgwyl.

Tîm Cyllid y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn ennill tair gwobr ar draws y busnes

28 Tach 2017 - 4:58yp

Gwobrau CIPFA ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn; Tîm Cyllid y Flwyddyn; a Gwobr CIPR ar gyfer y Digwyddiad Gorau

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

25 Hyd 2017 - 1:57yp

Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

A yw trefniadau caffael yn rhoi gwerth am arian i gyrff cyhoeddus Cymru?

17 Hyd 2017 - 12:20yb

Canfuom, mewn tirwedd sy'n newid, fod cyfle clir i wella trefniadau caffael ar lefel genedlaethol a lleol. 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi yr Archwilydd Cyffredinol nesaf

12 Hyd 2017 - 3:10yp

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu ar gyfer Archwilydd Cyffredinol newydd, i gymryd lle Huw Vaughan Thomas pan fydd yn ymddiswyddo yn 2018.

Tudalennau