Newyddion

News pane

'Mae angen i ni gynyddu'r sgiliau a'r gallu ym maes cyllid sector cyhoeddus cymru'

31 Hyd 2016 - 11:01yp

Lansio cynllun sy'n torri tir newydd i godi safonau ar gyfer dyfodol cynaliadwy 

Mae cyfrifoldebau cymhleth yn tanseilio gwaith cyrff cyhoeddus ar ddiogelwch cymunedol

18 Hyd 2016 - 12:05yb

Mae cyfrifoldebau sy'n newid ynghyd â threfniadau gwaith cymhleth yn creu rhwystrau ar ffordd gweithio ar y cyd yn effeithiol i wella diogelwch cymunedol.

Wyt ti’n barod i danio #GyrfaSy'nCyfrif?

20 Medi 2016 - 12:57yp

Rydyn ni wedi lansio ein rhaglen hyfforddiant ddiweddaraf i raddedigion

Canmol Cyngor Torfaen am ei weledigaeth glir, arweinyddiaeth a chynlluniau ar gyfer gwella

12 Medi 2016 - 10:01yb

Ond mae angen datblygu ei drefniadau ar gyfer rheoli ei weithlu, asedau ac adnoddau gwybodaeth ymhellach

Arolwg blynyddol yn amlinellu ein cynnydd cydraddoldeb ac amrywiaeth

6 Medi 2016 - 11:32yb

Arweiniai ail adroddiad ar y cyd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru at y cynnydd da a wnaed wrth gyrraedd amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd

Risgiau, heriau a chyfleoedd i lywodraeth cymru yn gysylltiedig â chaffael masnachfraint rheilffyrdd

5 Medi 2016 - 10:47yb

Penderfyniadau allweddol i'w gwneud o hyd ynghylch contract gwerth biliynau o bunnau

Mae Gan fro Morgannwg weledigaeth glir o ran yr hyn y mae am ei gyflawni

24 Awst 2016 - 2:12yp

Mae'r gwaith presennol yn helpu i sicrhau bod y cyngor 'mewn sefyllfa dda i barhau i sicrhau gwelliant'

Deilen tyfu allan o goeden

Mae gwaith cynllunio ariannol cynghorau yn cryfhau

17 Awst 2016 - 3:38yp

Ond mae lle o hyd i wella'r modd y caiff arbedion eu canfod a'u cyflawni. 

Ymgynghoriad archwilio yn arwain y ffordd ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

12 Awst 2016 - 12:21yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi mynegi ei foddhad yn dilyn yr ymateb cadarnhaol gan awdurdodau gwasanaethau cyhoeddus i helpu i ail-lunio archwilio cyhoeddus yng Nghymru mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Tonnau'n gorchuddio rhodfa'r arfordir

Llywodraeth Cymru'n gwneud cynnydd gyda rheoli perygl cynyddol llifogydd ac erydu arfordirol

20 Gorff 2016 - 4:34yp

Er bod cyflymder y newid wedi bod yn arafach nag a gynlluniwyd

Tudalennau