Newyddion

News pane

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cymryd camau sylweddol tuag at wella ei threfniadau llywodraethu a rheoli

5 Rhag 2016 - 12:00yb

Ond mae heriau a chyfleoedd o hyd os yw’r Llyfrgell i barhau i fod yn gynaliadwy

Darn arian punt gyda'r ddraig goch

Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â’i chyfrifoldebau datganoli cyllidol’

30 Tach 2016 - 1:31yp

Ond mae heriau sylweddol yn parhau o ran rhoi'r cynlluniau manwl ar waith a chyflawni prosiectau allweddol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Nid yw awdurdodau lleol yn ystyried pob dewis i gynhyrchu incwm

9 Tach 2016 - 11:39yb

Mae gwendidau mewn polisïau a’r ffordd y maent yn defnyddio data ymysg y prif faterion 

'Mae angen i ni gynyddu'r sgiliau a'r gallu ym maes cyllid sector cyhoeddus cymru'

31 Hyd 2016 - 11:01yp

Lansio cynllun sy'n torri tir newydd i godi safonau ar gyfer dyfodol cynaliadwy 

Mae cyfrifoldebau cymhleth yn tanseilio gwaith cyrff cyhoeddus ar ddiogelwch cymunedol

18 Hyd 2016 - 12:05yb

Mae cyfrifoldebau sy'n newid ynghyd â threfniadau gwaith cymhleth yn creu rhwystrau ar ffordd gweithio ar y cyd yn effeithiol i wella diogelwch cymunedol.

Wyt ti’n barod i danio #GyrfaSy'nCyfrif?

20 Medi 2016 - 12:57yp

Rydyn ni wedi lansio ein rhaglen hyfforddiant ddiweddaraf i raddedigion

Canmol Cyngor Torfaen am ei weledigaeth glir, arweinyddiaeth a chynlluniau ar gyfer gwella

12 Medi 2016 - 10:01yb

Ond mae angen datblygu ei drefniadau ar gyfer rheoli ei weithlu, asedau ac adnoddau gwybodaeth ymhellach

Arolwg blynyddol yn amlinellu ein cynnydd cydraddoldeb ac amrywiaeth

6 Medi 2016 - 11:32yb

Arweiniai ail adroddiad ar y cyd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru at y cynnydd da a wnaed wrth gyrraedd amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd

Risgiau, heriau a chyfleoedd i lywodraeth cymru yn gysylltiedig â chaffael masnachfraint rheilffyrdd

5 Medi 2016 - 10:47yb

Penderfyniadau allweddol i'w gwneud o hyd ynghylch contract gwerth biliynau o bunnau

Mae Gan fro Morgannwg weledigaeth glir o ran yr hyn y mae am ei gyflawni

24 Awst 2016 - 2:12yp

Mae'r gwaith presennol yn helpu i sicrhau bod y cyngor 'mewn sefyllfa dda i barhau i sicrhau gwelliant'

Tudalennau