News pane

Lansio arolwg o ddewisiadau ieithyddol y cyrff a archwilir gennym

30 Hyd 2015 - 11:50yb

Rydyn ni wedi cyhoeddi arolwg dewis iaith yn gofyn i’r cyrff rydym yn eu harchwilio i ddatgan ym mha iaith y byddai'n well ganddynt dderbyn dogfennau a gwasanaethau oddi wrthym ni.

Gwasanaethau cynllunio – Cyhoeddi adroddiadau ar gyfer y 3 o Barciau Cenedlaethol Cymru

30 Hyd 2015 - 9:28yb

Rydym wedi cynnal gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian.

 

Mae angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid ei ffocws i gynnal annibyniaeth pobl hŷn

15 Hyd 2015 - 8:38yb

Mae llawer o wasanaethau ataliol yn cael eu tanbrisio gan godi pryderon y bydd y galw am wasanaethau iechyd a chymdeithasol yn parhau i gynyddu

Pa mor ddiogel yw eich cymuned?

12 Hyd 2015 - 4:53yp

Lansio arolwg o ddinasyddion ynglŷn â diogelwch cymunedol.

Cynghorau tref a chymuned yng Nghymru yn dangos gwelliant o ran cyflwyno'u cyfrifon yn brydlon

16 Medi 2015 - 12:01yb

Fodd bynnag, mae nifer y barnau archwilio amodol a methiannau o ran llywodraethu ariannol yn dal i fod yn rhy uchel 

Tîm staff yn paratoi i fynd i’r afael â Her Llwybr Arfordir Cymru

11 Medi 2015 - 4:43yp

Mae rhai o'n cyd-weithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn bwriadu cerdded ar hyd llwybr arfordirol cyfan Cymru y penwythnos hwn er budd yr elusen, Cross Roads Care.

Digwyddiadau arfer da ar gyfer 2015-16

29 Gorff 2015 - 2:41yp

Dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal i helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Cyngor Torfaen yn cau ei gyfrifon yn gynt nag erioed

28 Gorff 2015 - 3:15yp

Cynllun llwyddiannus yn arwain at adran gwasanaethau ariannol mewn Cyngor yn cau ei chyfrifon blynyddol 10 wythnos o flaen ei hamser

Cyfleuster BrowseAloud ar gael ar ein gwefan nawr

24 Gorff 2015 - 11:29yb

Wrth i ni symud tuag at wella hygyrchedd ein gwefan, rydym wedi ychwanegu darn newydd o feddalwedd o’r enw BrowseAloud.

Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n amrywiol ledled Cymru

21 Gorff 2015 - 8:02yb

Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu 

Tudalennau