Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru
Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn awr ar gael ar-lein
Archwilydd Cyffredinol yn derbyn CBE yn rhestr anrhydeddau Pen-blwydd y frenhines
Am wasanaethau i archwilio cyhoeddus ac atebolrwydd yng Nghymru
Myfyrio ar Flwyddyn Un
Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Awst

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod...

Medi

Cynhelir y seminar hon ar y cyd ag Academi Cymru ac mewn partneriaeth â ...

Newyddion eraill