Cyfleoedd eraill

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd eraill o fewn ein sefydliad, o brofiad gwaith hyd at gyflogaeth ar sail contract.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i ddod yn hyfforddai archwilio drwy ein rhaglen.

 

Recriwtio contractwyr

Gallwch gael gwybod mwy am gyfleoedd sydd ar gael i gontractwyr ar gyfer gwaith archwilio.

Rhaglen i Raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am ein rhaglen i raddedigion ar gyfer y genhedlaeth nesaf o archwilwyr.