Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

21 Nov 2013 - 9:20am

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae’r Awdurdod yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13.

Ar y cyfan, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad bod yr Awdurdod wedi gwneud cynnydd da wrth reoli a sicrhau gwelliant, ac mae ganddo’r potensial i wneud cynnydd sylweddol yn y dyfodol

We'd like your feedback