Cod ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau llywodraethu cadarn ar yr un pryd.

Mae Deddf 2013 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol adolygu’r Cod yn rheolaidd a’i ddiwygio yn unol â hynny.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA