Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg o Drefniadau Rheoli Risg

1 Awst 2019 - 10:00yb

Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg o Drefniadau Rheoli Risg

Roedd ein harolwg yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau rheoli risg y Cyngor yn effeithiol?

Ar y cyfan, gwelsom: Bod gan y Cyngor strategaeth risg, ond mae diffyg arweiniad, cyfarpar a hyfforddiant yn arwain at weithredu anghyson, ac mae angen cryfhau trefniadau sicrwydd a monitro.

Hoffen ni gael eich adborth