Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

12 Awst 2019 - 10:19yb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Archwiliwyd i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i sicrhau bod cymorth yn cael ei dargedu at y plant hynny sydd mewn perygl o ddioddef profiad niweidiol yn ystod plentyndod yn ystod 1,000 diwrnod cyntaf eu bywydau.

Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu’r cam ond mae cyfleoedd i wreiddio’r pum ffordd o weithio ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth