Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

12 Gorff 2019 - 10:32yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

Archwiliodd yr adroddiad hwn y cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad 2014 o Godio Clinigol.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi buddsoddi yn ei wasanaeth codio clinigol, ac mae ansawdd ei ddata wedi’i godio’n dda ar y cyfan. Er bod y defnydd o ddata wedi’i godio fel gwybodaeth fusnes heb ddatblygu digon, bu cynnydd rhesymol o ran mynd i’r afael ag argymhellion archwilio blaenorol.

Hoffen ni gael eich adborth