Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

10 Gorff 2019 - 4:50yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

Archwiliodd yr adroddiad hwn y cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad 2014 o Godio Clinigol.

Mae codio yn parhau i fod yn flaenoriaeth isel i'r Bwrdd Iechyd ac mae peidio â chydymffurfio â'r targed cyflawnrwydd yn effeithio ar welliant cyffredinol o ran cywirdeb a morâl staff. Nid yw'r defnydd o ddata codio fel deallusrwydd busnes wedi ei ddatblygu'n ddigonol ac mae cryn dipyn o le o hyd i wneud cynnydd yn erbyn ein hargymhellion blaenorol.

Hoffen ni gael eich adborth