Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol

18 Meh 2019 - 2:33yp

Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol

Cynhaliom yr adolygiad hwn ar drefniadau corfforaethol gan Gyngor Sir Ceredigion dros ddiogelu plant ac oedolion, a cheisio ateb y cwestiwn hwn: A yw trefniadau llywodraethu a rheoli’r Cyngor yn rhoi sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu?

Mae’r Cyngor yn rhoi trefniadau llywodraethu a rheoli gwell ar waith a ddylai roi mwy o sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu, er bod angen cryfhau’r trefniadau mewn rhai meysydd ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth