Cyngor Sir Caerfyrddin – Adolygiad o Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau: Gwasanaethau Ar-lein

10 Meh 2019 - 10:00yb

Cyngor Sir Caerfyrddin – Adolygiad o Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau: Gwasanaethau Ar-lein

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn, ‘A yw anghenion, profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaethau yn llywio’r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau er mwyn diwallu eu hanghenion yn well?’ Yn yr adolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar ymagwedd y Cyngor tuag at symud gwasanaethau ar-lein fel rhan o newid sianeli.

Canfu ein harchwiliad y canlynol: Roedd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr gwasanaethau yn ein harolwg yn fodlon ar wasanaethau ar-lein y Cyngor ond mae angen i’r Cyngor sefydlu proses ar gyfer cynnwys defnyddwyr gwasanaethau wrth ddatblygu ei ddarpariaeth ar-lein ac asesu bodlonrwydd defnyddwyr.

 

Hoffen ni gael eich adborth