Cyngor Sir Penfro – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

4 Meh 2019 - 4:00yp

Cyngor Sir Penfro – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Archwiliwyd gennym i ba raddau mae Cyngor Sir Penfro yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'hybu ffyrdd o fyw gweithgar er mwyn gwella lles meddyliol a chorfforol’, sef ‘cam’ y mae’r Cyngor yn ei gymryd i ddiwallu eu hamcanion llesiant.

Canfu ein harchwiliad bod y Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu'r cam o ran hybu ffyrdd o fyw gweithgar, ond mae cyfleoedd i ymwreiddio'r pum ffordd o weithio ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth