Cyngor Sir Penfro – Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol

4 Meh 2019 - 10:01yb

Cyngor Sir Penfro – Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru adolygiad i ateb y cwestiwn: a yw trefniadau llywodraethu a rheoli corfforaethol Cyngor Sir Penfro yn rhoi sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu?

 

Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor yn gweithredu trefniadau llywodraethu a rheoli gwell a ddylai roi mwy o sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu, er bod angen cryfhau'r trefniadau mewn rhai meysydd ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth