Cyngor Sir Penfro – Adolygiad dilynol o bolisiau a gweithdrefnau chwythu’r chwiban a chwyno

4 Meh 2019 - 10:00yb

Cyngor Sir Penfro – Adolygiad dilynol o bolisiau a gweithdrefnau chwythu’r chwiban a chwyno

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru adolygiad i ateb y cwestiwn: a yw'r Cyngor wedi cymryd camau effeithiol i fynd i'r afael â'r cynigion ar gyfer gwella a gynhwyswyd yn ein hadroddiad ym mis Mawrth 2018, Adolygiad o bolisïau a gweithdrefnau chwythu'r chwiban a chwynion yn Sir Benfro Cyngor Sir?

Yn gyffredinol, canfuom fod camau'r Cyngor i fynd i'r afael â'n cynigion ar gyfer gwella wedi cryfhau ei drefniadau ar gyfer delio â chwythu'r chwiban a chwynion, ond mae angen gwneud mwy o waith i gyflawni'r canlyniadau gofynnol.

Hoffen ni gael eich adborth