Cyngor Sir Caerfyrddin – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

1 Ebr 2019 - 9:45yb

Cyngor Sir Caerfyrddin – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

Ystyriwyd i ba raddau y mae Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'gynyddu'r ystod o gyfleoedd gweithgarwch corfforol sydd ar gael i blant, a thargedu'r rhai sy'n wynebu risg uwch o segurdod', 'cam' y mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

Canfuom fod y Cyngor wedi gweithredu'n unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod y 'cam' ac wedi ystyried yn effeithiol y pum ffordd o weithio yn y camau y mae'n eu cymryd i'w gyflawni.

Hoffen ni gael eich adborth