Beth yw’r oedi? Rhyddhau cleifion yng Nghymru

22 Maw 2019 - 10:45yb

Beth yw’r oedi? Rhyddhau cleifion yng Nghymru

Mae angen i gyrff y GIG sicrhau bod trefniadau rhyddhau o'r ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. 

Rydym wedi cynhyrchu'r rhestr wirio hon i helpu aelodau byrddau GIG i gael y sicrwydd hwn.

Hoffen ni gael eich adborth