Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Sylfaenol

21 Maw 2019 - 12:01yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Sylfaenol

Yn yr adroddiad hwn bûm yn ystyried a yw’r Bwrdd Iechyd mewn lle da i ddarparu’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol fel yr amlinellir yn y cynllun cenedlaethol

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gofal sylfaenol ac mae’n cymryd camau tuag at weithredu agweddau allweddol ar y weledigaeth genedlaethol. Fodd bynnag, mae pwysau ariannol yn ei gwneud yn anodd ailgyfeirio cyllid i ofal sylfaenol, mae heriau gweithlu yn bygwth cynaliadwyedd gwasanaethau ac mae lefelau perfformiad cenedlaethol yn gyffredinol waeth na gweddill Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: