Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2018

22 Chwef 2019 - 7:00yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2018

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i gryfhau trefniadau llywodraethu a rheoli, ond cydnabyddir bod gwendidau'n bodoli o hyd mewn trefniadau llywodraethu ansawdd a diogelwch. Mae angen gwneud mwy i symleiddio'r strwythur trefniadol i gefnogi gweithrediad y strategaeth newydd, a gellid gwneud defnydd mwy effeithlon eto o adnoddau ac asedau yn y tymor byr i ganolig.

Hoffen ni gael eich adborth