Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2017-18

28 Chwef 2019 - 4:25yp

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2017-18

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau sy'n ymwneud ag adroddiadau ariannol a defnyddio adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth