Rheoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Cymuned a Thref 2017-18

15 Ion 2019 - 12:04yb

Rheoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Cymuned a Thref 2017-18

Mae’r swm o arian a reolir gan gynghorau lleol yng Nghymru yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, mewn gormod o gynghorau erys safon bresennol rheoli ariannol a llywodraethu yn siomedig o hyd fel y dangosir gan y ffaith bod nifer y barnau archwilio amodol wedi dyblu

Mae nifer sylweddol o gynghorau yn methu â chydymffurfio â’u cyfrifoldebau statudol am baratoi cyfrifon a sicrhau bod trefniadau priodol ar waith ar gyfer yr archwiliad statudol, gan gynnwys gwneud trefniadau i’w hetholwyr archwilio’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth