Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Trosolwg a Chraffu: Addas i'r dyfodol?

7 Tach 2018 - 3:23yp

Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Trosolwg a Chraffu: Addas i'r dyfodol?

Bu'r adolygiad hwn yn archwilio pa mor 'addas ar gyfer y dyfodol' yw swyddogaethau craffu pob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru.

Mae swyddogaeth graffu'r Cyngor mewn sefyllfa dda i ymateb i heriau yn y dyfodol, ond gallai wella'r trefniadau i graffu cyn gwneud penderfyniadau, a chryfhau ei gwerthusiad o effaith gweithgarwch craffu.

Hoffen ni gael eich adborth