Cyngor Sir Ceredigion – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

21 Medi 2018 - 10:00yb

Cyngor Sir Ceredigion – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu: ystyriwyd sut mae cynghorau yn ymateb i heriau cyfredol i'w gweithgarwch craffu.

Mae'r Cyngor yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y swyddogaeth trosolwg a chraffu wrth graffu ar brosesau gwneud penderfyniadau, ond gellid gwneud mwy i ymestyn yr ystod o ddulliau craffu a ddefnyddir a gwerthuso ei heffaith.

Hoffen ni gael eich adborth