Cyngor Sir Penfro – Adolygiad o’r Gwasanaeth Addasiadau Tai a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

13 Medi 2018 - 10:00yb

Cyngor Sir Penfro – Adolygiad o’r Gwasanaeth Addasiadau Tai a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Yng Nghyngor Sir Penfro, fel rhan o’r gwaith o ddeall safbwynt ‘defnyddiwr y gwasanaeth’ ym mhob cyngor yng Nghymru, gwnaethom adolygu’r gwasanaeth addasu tai a grantiau cyfleusterau i’r anabl, ac yn benodol, a oedd y Cyngor yn defnyddio’r profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaethau i lywio’r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau.

Canfu ein hadolygiad fod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr gwasanaeth y siaradasom â hwy yn fodlon ar y gwasanaeth addasu tai, ond nid yw’r Cyngor wedi diffinio nodau na safonau strategol ar gyfer y gwasanaeth ac nid yw’n canolbwyntio’n ddigon ar ganlyniadau cadarnhaol, diogel i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Hoffen ni gael eich adborth