Cyngor Sir Caerfyrddin – Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol?

13 Medi 2018 - 10:00yb

Cyngor Sir Caerfyrddin – Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol?

Archwiliodd yr adolygiad hwn gyda phob un o’r 22 o gynghorau yng Nghymru pa mor ‘addas i’r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

Ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin daethom i’r casgliad, er ei fod yn gefnogol i drosolwg a chraffu, fod angen cryfhau trefniadau’r Cyngor ar gyfer y swyddogaeth graffu er mwyn helpu i fodloni heriau’r presennol a’r dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth