Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

5 Chwef 2018 - 4:07yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'm gwaith archwilio yn Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2017.

Rhoddais farn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 2016-17. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, dygais sawl mater i sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio Canolbwyntiai'r materion hyn ar y gwelliannau sydd eu hangen i rai agweddau ar ansawdd arferion cyfrifyddu'r Ymddiriedolaeth.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau