Bwrdd Iechyd Prifysgol Iechyd Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol

31 Ion 2018 - 2:20yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2017.

Rydym wedi rhoi barn amodol ar reoleidd-dra datganiadau ariannol 2016-17 y Bwrdd Iechyd ac, wrth wneud hynny rydym wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater ac wedi cyflwyno adroddiad o sylwedd ochr yn ochr â'n barn archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau