Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

24 Chwef 2017 - 8:00yb

Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym yn diffinio hyn fel unrhyw newid sylweddol, wrth ddarparu gwasanaethau, a/neu ym mhrofiad defnyddwyr gwasanaeth allanol o’r gwasanaethau.

Mae’r Cyngor wedi mynd ati i newid gwasanaethau mewn ffordd sy’n gymesur â maint y newidiadau y mae wedi’u gwneud hyd yma, ac mae’n cryfhau ei drefniadau i baratoi ar gyfer y newidiadau mwy sylweddol y gall fod angen iddo’u gwneud i’w wasanaethau yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau