Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Cynllunio i Ryddhau Cleifion

8 Ion 2018 - 3:26yp

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau datblygedig ar gyfer gwella cynllunio i ryddhau cleifion, ond mae'r perfformiad yn amrywio ac mae lle i wella'r polisi, y llwybrau a'r hyfforddiant ar gyfer rhyddhau cleifion. [Addaswyd Arddangosyddion 5 a 6 ers cyhoeddi'r adroddiad yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 2017.]

Proses barhaus i ganfod y gwasanaethau a'r gefnogaeth y gallai unigolyn fod eu hangen wrth adael yr ysbyty (neu wrth symud rhwng ysbytai) yw cynllunio i ryddhau. Y nod yw sicrhau bod y gofal cywir ar gael, yn y man cywir, ac ar yr amser cywir. Mae proses ryddhau effeithiol ac effeithlon yn ffactor pwysig wrth sicrhau llif cleifion da ac yn allweddol i sicrhau gofal cleifion da a defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau'r GIG.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau