Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad Dilynol o’r Archwiliadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu – Asesiad o’r Cynnydd

18 Awst 2017 - 8:00yb

Cychwynnodd yr adolygiad hwn ym mis Ionawr 2017 ac rydym wedi asesu a yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd yn sgil canfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad gwreiddiol.

Yn gyffredinol, rydym wedi dod i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd o ran pob argymhelliad, er bod hynt y gwelliannau wedi bod yn araf mewn rhai meysydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau