Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Gleifion Allanol Dilynol – Asesiad o’r Cynnydd

31 Maw 2017 - 7:00yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi olrhain y cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015, yn seiliedig ar y cwestiwn canlynol: A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd digonol mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol?

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud peth cynnydd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015, ond mae angen o hyd iddo wella’r ffordd y mae’n canfod risgiau clinigol, cyflymu’r broses o wella gwasanaethau, a rheoli materion sy’n dod i’r amlwg mewn gwasanaethau penodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau