Cyngor Sir Caerfyrddin – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

26 Mai 2017 - 9:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau.

 

Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad fod gan y Cyngor ddull effeithiol o benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau a'u cyflawni ar y cyfan, ond bod cyfleoedd i wella tryloywder a chysondeb trefniadau.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau