Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

9 Mai 2017 - 10:55yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi’i wneud ym Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn ystod 2016.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn parhau i reoli cyllidebau a monitro cynlluniau arbed yn effeithiol ond mae’r Ymddiriedolaeth yn wynebu’r risg o beidio sicrhau cydbwysedd ariannol eleni.

Mae dull llywodraethu a sicrwydd yr Ymddiriedolaeth yn gyffredinol gadarn ac mae’n gwella, er fy mod wedi nodi rhai meysydd pellach i’w gwella.

Dangosodd fy ngwaith archwilio perfformiad lleol rai risgiau TG yn ogystal â chyfle i wella dulliau rheoli’r fflyd lwyd a’r defnydd o’r contract ymgynghori.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau