Contractau Gwerthiannau Pren - Memorandwm Atodol Archwiliwr Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

12 Maw 2017 - 12:50yp

Yn dilyn ei sefydlu, etifeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yr her o orfod cymryd camau brys i gadw rheolaeth ar y clefyd P Ranuorum mewn coed llarwydd. 

Yn ystod haf 2013, nododd CNC fod cynnydd sydyn yn lledaeniad P Ramorum a bod yn rhaid dod o hyd i ateb tymor-hir a fyddai’n gwrthweithio’r clefyd.

Mae CNC yn bwriadu ateb yr her hon trwy gynyddu’r gallu i drin llarwydd newyiniedig ac osgoi tarfu ar y fasnach oedd eisoes yn bod mewn mathau eraill o goed. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau