Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

28 Maw 2017 - 4:38yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2016.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i ddangos rheolaeth gyllidebol dda ac yn parhau i fonitro cynlluniau arbedion yn effeithiol.

Mae ganddo hanes da o fantoli'r gyllideb ac mae wedi gwella'r broses o gynnwys rhanddeiliad wrth gyflawni gwaith cynllunio ariannol, ond erys heriau sylweddol er mwyn mantoli'r gyllideb yn 2016-17

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau