Beth ydych chi’n meddwl am ein gwefan?

dydd Mawrth, Chwefror 7, 2017 - 2:59yp

Rydym am barhau i wella ein gwefan; byddwn yn dwlu clywed eich barn amdano.

Byddwn hefyd yn dwlu derbyn eich barn am yr adroddiadau rydym yn eu cyhoeddi.

Bydd yr arolwg ar-lein hwn ddim yn cymryd mwy na 5 munud i'w lenwi, a bydd yn ddienw.

Cymerwch ran yn yr arolwg [agorir mewn ffenest newydd]

Fel ymwelydd i’n gwefan, mae eich barn yn werthfawr a bydd yn gymorth inni wrth wneud gwelliannau i'r wefan a’i chynnwys.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost at cyfryngau@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.