Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol

20 Rhag 2016 - 9:47yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran cynllunio swyddi, ond nid oes yr un o’n hargymhellion cenedlaethol a lleol blaenorol wedi eu gweithredu’n llwyr.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau