Cynllun Ffïoedd 2017-18

13 Rhag 2016 - 4:24yp

Cynllun Ffïoedd 2017-18

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

Daeth ymatebion i’n hymgynghoriad cynharach ar y cynllun oddi wrth drawsdoriad o’r sectorau yr ydym yn eu harchwilio. Mae’r cynllun yn crynhoi’r hyn a ddywedodd yr ymgynghoriad wrthym a’n hymateb iddo. 

Caiff ffïoedd a amcangyfrifir ar gyfer ein gwaith archwilio eu cytuno ar sail y cyfraddau Ffïoedd a amlinellir yn y cynllun.

Hoffen ni gael eich adborth