Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

18 Hyd 2016 - 12:10yb

Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i drechu trosedd a materion diogelwch cymunedol eraill sy’n cael effaith negyddol ar les pobl.

Ar sail canfyddiadau’r archwiliad hwn, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad bod cyfrifoldebau cymhleth yn ei gwneud hi’n anodd i gyrff cyhoeddus gydgysylltu ffordd strategol o fynd ati i gyflawni diogelwch

cymunedol, sy’n gwanhau arweinyddiaeth ac atebolrwydd ar y cyd ac yn tanseilio’r potensial i helpu pobl i aros yn ddiogel.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau