Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

4 Hyd 2016 - 3:30yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ers i'r adroddiad diwethaf o'i fath gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2015

Mae gan yr Awdurdod drefniadau ar waith sy'n debygol o'i alluogi i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau