Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai, Adolygiad o Gynnydd

14 Medi 2016 - 3:10yp

Mae’r memorandwm hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol (y Pwyllgor) am y cynnydd a wnaed gan GIG Cymru mewn ymateb i argymhellion a nodwyd yn fy adroddiad i ac adroddiad y Pwyllgor, ar arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai.

Mae cyrff y GIG wedi gwneud cynnydd da wrth roi’r argymhellion a wnaed ar waith. Cafodd dwy ran o dair o’r argymhellion eu gweithredu’n llawn, gyda gwaith yn parhau i fynd i’r afael â’r argymhellion hynny sydd heb eu cwblhau eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau