Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Adroddiad Asesu Corfforaethol 2016

12 Medi 2016 - 10:01yb

Diben yr asesiad corfforaethol yw darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu awdurdod gwella i sicrhau gwelliant parhaus.

Daethom i’r casgliad fod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen weledigaeth strategol glir a ysgogir gan arweinyddiaeth agored a chynhwysol, ac mae’n mynd ati’n frwd i ddatblygu ei drefniadau corfforaethol er mwyn sicrhau canlyniadau gwell.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau