Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

12 Chwef 2016 - 1:42yp

Rhydd yr adroddiad hwn grynodeb sy'n deillio o ganfyddiadau y gwaith archwilio a gwblhawyd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2015.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn debygol o gydbwyso'r fantolen ar ddiwedd 2015-16 oherwydd yr arian ychwanegol a ddyrannwyd iddi gan gomisiynwyr yn ystod y flwyddyn ar gyfer gwaith ychwanegol y cytunwyd arno.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd o ran mynd i'r afael â gwendidau yn ei threfniadau llywodraethu, ac mae'r perfformiad yn gwella mewn meysydd pwysig, ond mae bylchau sylfaenol yn y seilwaith llywodraethu o hyd. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gynlluniau ar waith i fynd i'r afael â hyn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau