Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

21 Gorff 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn asesu pa un a yw amcanion allweddol yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru yn cael eu bodloni ond nid yw’n gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau cynllunio brys a chydnerthedd, na’r ymateb brys i ddigwyddiadau llifogydd. 

Y casgliad cyffredinol yw bod:

  • buddsoddiad diweddar Llywodraeth Cymru wedi gwella amddiffyniad arfordirol ac wedi darparu rhai manteision ehangach;
  • mae Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn gwella eu dull o reoli peryglon llifogydd ac erydu arfordirol, er bod cyflymder y newid wedi bod yn arafach na’r disgwyl; ac
  • mae angen rhagor o welliannau er mwyn mynd i’r afael â phroblemau capasiti, i gynllunio ar gyfer yr hirdymor, ac i sicrhau bod gwariant yn cynnig gwerth am arian.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau