Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod

1 Ebr 2016 - 12:01yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2016-17, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae’r Cynllun yn cynnwys nifer o ddiwygiadau allweddol i raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol yn ogystal ag amlinelliad o rai o brosiectau blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn.

Ceir hefyd ddisgrifiad manylach o’r heriau a wynebir o ran yr amgylchedd weithredu gyfredol a sut y bydd yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymateb i’r heriau hynny, yn ogystal â helpu’r sector cyhoeddus yng Nghymru i gwrdd â hwy.