Cyngor Dinas Caerdydd - Gwaith Dilynol ar yr Asesiad Corfforaethol

26 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae’r adolygiad dilynol hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r problemau a nodwyd yn yr Asesiad Corfforaethol yn effeithiol?’

Daw ein hadolygiad i’r casgliad: ‘Mae’r Cyngor wedi rhoi trefniadau gwell ar waith i gefnogi gwelliant ac i fynd i’r afael â phroblemau hirsefydlog, ond mae bellach ar bwynt allweddol yn y broses o’u hymgorffori os yw am gyflawni newid sylweddol o ran sicrhau canlyniadau gwell.’

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau