Adolygiad o Effaith Ymarfer Preifat ar Ddarpariaeth y GIG

11 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cynnal archwiliad i’r dulliau a ddefnyddir yn genedlaethol ac yn lleol i reoli effaith ymarfer preifat ar ddarpariaeth y GIG.

Casgliad yr adroddiad yw er bod ymarfer preifat yn cynrychioli lefel fechan iawn o weithgarwch o’i gymharu â chyfanswm y gweithgarwch GIG a gynhelir yng Nghymru, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dod i’r casgliad nad oes gan fyrddau iechyd y trefniadau rheoli i sicrhau nad yw gwaith ymarfer preifat yn effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau’r GIG.

Erratum: cywiriad i Atodiad 2 [PDF 39KB agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau