Cynllun Ffioedd 2016-17

18 Ion 2016 - 12:07yp

Cynllun Ffioedd 2016-17

Rydyn ni wedi paratoi’r Cynllun Ffioedd hwn o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. Mae’r Cynllun Ffioedd, wedi iddo gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol, yn gosod y sail i ni godi ffioedd.

Am y tro cyntaf, roedd ein Hamcangyfrif (ar gyfer 2016-17), a ystyriwyd gan y Pwyllgor Cyllid ym mis Tachwedd 2015, yn cynnwys Cynllun Ffioedd drafft llawn. Mae’r drefn newydd hon yn adlewyrchu’r ffaith bod ein Bwrdd yn benderfynol o gynyddu tryloywder ymhellach a dangos y gydberthynas uniongyrchol rhwng ein sylfaen gostau a’i heffaith ganlyniadol ar gyfraddau ffioedd.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cynllun Ffioedd 2015
28 Ion 2015 - 10:32yb